top of page

Q-TC Nederland B.V. voorziet uw organisatie van een real-time inzicht en transparantie in de totale end-to-end keten vanuit een business perspectief.

Organisaties worden dagelijks geconfronteerd met een continu veranderende omgeving. Klanten, leveranciers, medewerkers, eigenaren en aandeelhouders stellen steeds veranderende eisen aan uw organisatie. Dit resulteert vaak in het aanpassen van bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering. Het gevolg is dat bedrijfsprocessen en de inrichting van de verschillende informatiesystemen uiteenlopen. Dit zorgt dat het afstemmen van systeemfuncties op veranderende zakelijke doelstellingen bij veel organisaties een probleem is. Het spanningsveld dat ontstaat tussen wat de business vraagt van IT en wat IT levert aan de business is juist de plek waar Q-TC de verbindende rol op zich neemt.

Q-TC geeft organisaties inzicht in end-to-end bedrijfsprocessen met het Business Operational Intelligence (BOI) platform. Dit BOI-platform stelt organisaties in staat hun totale bedrijfsproces te besturen, te optimaliseren en biedt daarmee snelheid en flexibiliteit om direct op kritische situaties te anticiperen. Het BOI-platform zorgt voor snelle analyses, visualisaties en het verstrekken van de juiste real-time informatie op elk gewenst niveau. 

Q-TC

INVESTERINGSDATUM

November 2019

AANTAL WERKNEMERS

10

WEBSITE

www.q-tc.com

ONZE BETROKKENHEID

Strategisch sparringspartner

Invulling geven aan financieringsbehoefte

Het voeren van het financieel beheer van de onderneming

Het opzetten van sturingsinformatie en een meerjarig business plan

Het bieden van legal ondersteuning op het gebied van contracteren

Het invullen van control functie binnen de onderneming

bottom of page